Radio PR

Pinseradioen i Nordhordland ble etablert på konstituerende møte for Nordhordland Pinseradio 22.10.84 med fem pinsemenigheter som eiere. På årsmøtet i 1989 ble navnet på Nordhordland Pinseradio forandret til ”Radio PR – Pinseradioen”, og det har vært navnet på radioen senere.

Den første tiden sendte radioen sammen med 18 andre radioer under paraply-organisasjonen Radio Nordhordland. Første prøvesending, som var i regi av Radio Nordhordland, var like etter påske 1985, og den offisielle åpninga var 28. mai 1985 med kulturminister Lars Roar Langslet som gjest i studio.

Fra oppstarten var formålet for Radio PR «å forkynne Bibelens budskap i Nordhordlandsregionen, og å gjøre kjent arbeidet som blir drevet hjemme og ute.» I 1998 ble det vedtatt en ny formålsparagraf. «Radio PR har som målsetting å formidle kristne, kulturelle og dagsaktuelle program i regionen.» Begrunnelsen for denne forandringen var bl.a. at Radio Nordhordland hadde gått konkurs i 1993, og Radio PR ville nå åpne for andre typer program enn de man før hadde hatt.

Radio PR har hatt ulike sendetider gjennom åra. Men én sendetid har vært fast: Fredags kveld fra kl. 20.30.

Det har vært mange medarbeidere. Våre folk var svært aktive i etableringa både av egen radio og Radio Nordhordland. Det er blant annet satt opp sendere på Storeknappen og på Fjellsbøfjellet. Uten den store innsatsen fra Radio PR sine folk, ville det nok neppe blitt noen lokalradio i Nordhordland!

Gjennom mange år har faste medarbeidere vært ca. 20. I de senere åra har det vært litt færre. Radio PR har hatt det aller meste av sin økonomi trygget gjennom avtaler med eiermenighetene, og dette har fungert svært bra. På 1990-talet var det rett nok store utfordringer etter at Radio Nordhordland gikk konkurs. Da var det bruk for mye kapital, stor arbeidsinnsats og evne til å holde ut og holde humøret oppe!

Gjennom åra har vi fått mange gode tilbakemeldinger på programmene våre. Folk har vært takknemlige, og flere har også sagt at de har blitt frelst etter det de har hørt.

Pinseradioen i Nordhordland ble etablert på konstituerende møte for Nordhordland Pinseradio 22.10.84 med fem pinsemenigheter som eiere. På årsmøtet i 1989 ble navnet på Nordhordland Pinseradio forandret til ”Radio PR – Pinseradioen”, og det har vært navnet på radioen senere.

Den første tiden sendte radioen sammen med 18 andre radioer under paraply-organisasjonen Radio Nordhordland. Første prøvesending, som var i regi av Radio Nordhordland, var like etter påske 1985, og den offisielle åpninga var 28. mai 1985 med kulturminister Lars Roar Langslet som gjest i studio.

Fra oppstarten var formålet for Radio PR «å forkynne Bibelens budskap i Nordhordlandsregionen, og å gjøre kjent arbeidet som blir drevet hjemme og ute.» I 1998 ble det vedtatt en ny formålsparagraf. «Radio PR har som målsetting å formidle kristne, kulturelle og dagsaktuelle program i regionen.» Begrunnelsen for denne forandringen var bl.a. at Radio Nordhordland hadde gått konkurs i 1993, og Radio PR ville nå åpne for andre typer program enn de man før hadde hatt.

Radio PR har hatt ulike sendetider gjennom åra. Men én sendetid har vært fast: Fredags kveld fra kl. 20.30.

Det har vært mange medarbeidere. Våre folk var svært aktive i etableringa både av egen radio og Radio Nordhordland. Det er blant annet satt opp sendere på Storeknappen og på Fjellsbøfjellet. Uten den store innsatsen fra Radio PR sine folk, ville det nok neppe blitt noen lokalradio i Nordhordland!

Gjennom mange år har faste medarbeidere vært ca. 20. I de senere åra har det vært litt færre. Radio PR har hatt det aller meste av sin økonomi trygget gjennom avtaler med eiermenighetene, og dette har fungert svært bra. På 1990-talet var det rett nok store utfordringer etter at Radio Nordhordland gikk konkurs. Da var det bruk for mye kapital, stor arbeidsinnsats og evne til å holde ut og holde humøret oppe!

Gjennom åra har vi fått mange gode tilbakemeldinger på programmene våre. Folk har vært takknemlige, og flere har også sagt at de har blitt frelst etter det de har hørt.