Godt Nytt Radio

Godt nytt Radio har hatt sendinger siden 1983. I starten var det 10 menigheter og organisasjoner som drev radioen. Høsten 1988 overtok Kilden Fri Evangelisk menighet radioen og har hatt ansvar for den i 35 år ut 2023.
Radioen sitt motto har vært: Til oppmuntring, ettertanke, frelse og fornyelse.
Vi har lyttere flere steder rundt i Norge, men hoveddelen er på Vestlandet. Det er lytterne som har holdt radioen i gang med sine gaver sammen med menigheten.

De siste årene har vi hatt sending 13 timer i uken. I alle årene har Ingvar Kleppe vært ansvarlig redaktør. Magne Endresen er styreformann og Bente Tvedt er forretningsfører.