City Radio

Logo for City Radio

City Radio er en radio med et budskap, sang og musikk som går til hjertet.
En radio for alle.

City Radio & TV har drevet radio siden 1989.
Virksomheten hadde også TV-konsesjon en periode.
Det er Gunvor Olava Lærum som står som eier og leder.
Evangelisering gjennom traktater og personlig evangelisering.

Radioen støttes av frivillige gaver, og virksomheten er basert på og drives av frivillige.

City Radios adresse: Mannsverk 74, 5094 Bergen
Telefon: (+47) 941 49 609
City Radio sitt kontonummer: 3411.35.70778
Epost: laerumgunvorolava@gmail.com
Send dine bønneønsker til vår adresse eller ring til oss.

City Radio sin sendeplan:
Tirsdag
kl. 15:00 – 17:00
Torsdag
kl. 15:00 – 17:00
Lørdag kl. 09:00 – 11:00
Søndag kl. 08:00 – 10:00