City Radio

Logo for City Radio

City Radio er en radio med et budskap, sang og musikk som går til hjertet.
En radio for alle.

City Radio & TV er en radio som forkynner Guds Ord gjennom tale, bibelundervisning, kristen sang og musikk. Den sender også barneprogrammer, og taler og sang på engelsk. Radioen ble startet i 1989 av Arnold Lærum. Virksomheten hadde også TV-konsesjon en periode.
Det er Gunvor Olava Lærum som står som er eier og redaktør nå, og medarbeider er Anne Merete Breivik.

City Radios adresse: Mannsverk 74, 5094 Bergen
Telefon: (+47) 941 49 609
City Radio sitt kontonummer: 3411.35.70778
Epost: laerumgunvorolava@gmail.com
Send dine bønneønsker til vår adresse eller ring til oss.