City Radio

Logo for City Radio

City Radio er en radio med et budskap, sang og musikk som går til hjertet.
En radio for alle.

City Radio & TV har drevet radio over 25 år.
Virksomheten hadde også TV-konsesjon en periode.
Det er Arnold R. Lærum som står som eier og leder.
Radiofelleskapets leder er også forkynner i frikirkelig sammenheng.
Evangelisering gjennom trakter, personlig evangelisering, møter og bibelundervisning står sentralt.
City Kirken er også et fellesnavn for virksomheten som ledes av City Radio’s leder.
Radioen støttes av frivillige gaver, og virksomheten er basert på og drives av frivillige.

City Radios adresse: Mannsverk 74, 5094 Bergen
Telefoner: (+47) 55 28 36 20 og (+47) 966 52 575
City Radio sitt kontonummer: 3411.35.70778
E.mail: arnold.laerum@yahoo.no
Radiopastor: Arnold R. Lærum
Send dine bønneønsker til vår adresse eller ring til oss.

City Radio sin sendeplan:
Lørdag kl. 09:00 – 11:00
Søndag kl. 08:00 – 10:00