Webradio

Her kan du lytte til sendinger fra Kristenradio Vest.

For nettbrett og mobil:

Last ned Tunein-appen og start denne.  Får du opp side med teksten
“Start Your Free Trial!”, så lukk denne ved å trykke på krysset i øvre høyre hjørne.
Skriv Kristenradio i søkefeltet, og du får opp Kristenradio Vest.