Webradio

Her kan du lytte til sendinger fra Kristenradio Vest.

For nettbrett og smart-telefoner:

Last ned Tunein-appen og start denne. Skriv Kristenr i søkefeltet, og du får opp Kristenradio Vest.