Gave til Kristenradio Vest

Ønsker du å støtte arbeidet vårt økonomisk er Kristenradio Vest sitt kontonummer:

3411.39.33390